Kundenkät efter utförd flyttning
Vi haft förtroendet att få utföra Din flyttning. Det är vår förhoppning, att vårt arbete har utfallit till Din belåtenhet och att det nästa gång, det är aktuellt med flyttning, Du vill flytta med oss igen.

Nu vill vi med Din hjälp följa upp vårt arbete. Vi ber Dig därför vara vänlig fylla i denna enkät och returnera till oss.

Skala: 1 (underkänt) - 5 (utomordentligt)
Vad tycker Du om:12345
Wermlandsflytt som företag?
Fick Du tillräcklig information inför flytten?
Kontakt med Wermlandsflytt AB före flyttning?
Flyttningsarbetet
- packning & lastning?
- lossning & uppackning?
- städning?
Namn eller kundnr (frivillligt):Tack för Din medverkan!

Med vänlig hälsning
Wermlandsflytt AB